Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Pomorski Uniwersytet Medyczny

Ukończenie studiów lekarskich - dyplom z wyróżnieniem

Pomorski Uniwersytet Medyczny

Pediatra Roku 2022

konkurs medyczny Hipokrates; szczebel powiatowy miasta Lublin

Ukończenie kursu USG płuc

Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii