BIO
W 2012 roku rozpoczęłam naukę na Wydziale Lekarskim Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
Byłam przewodniczącą Koła Naukowego przy Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych badając czynniki wpływające na stopień wyrównania cukrzycy typu 1 u chorych oraz prawidłowość diagnostyki cukrzycy ciążowej.
Jestem współautorem publikacji naukowych pt. „Ocena zgodności procedur diagnostycznych zastosowanych do rozpoznania cukrzycy ciążowej ze standardami PTG”, „Ocena związku między częstością hipoglikemii oraz poziomem lęku przed hipoglikemią a występowaniem niektórych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych z cukrzycą typu 1.” i „Otyłość – jak pomóc najmłodszym w dobie pandemii”.
W trakcie studiów brałam 3-krotnie udział w Maratonie Warszawskim, zbierając środki dla fundacji „Rak’n’Roll Wygraj Życie”. W 2018 roku ukończyłam studia lekarskie z wyróżnieniem. Obecnie odbywam szkolenie specjalizacyjne z pediatrii w Klinice Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Doświadczenie zawodowe uzyskałam pracując także jako lekarz dyżurny SOR USD w Lublinie, Nocnej Opieki Lekarskiej oraz w Przychodniach Rodzinnych.
W latach 2020-2021 tworzyłam cykl artykułów dotyczących szczepień oraz tematyki z zakresu medycyny rodzinnej. Od 2020 roku jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.